There's a crack in everything                                                      that's how the light gets in...                                                                                                                                        Leonard Cohen


                    IN NOVEMBER 2021 BEREIKTE MIJN BOEK DE 9E PLAATS IN DE TOP 100 VAN MANAGEMENTBOEK.NL

TOP 100 MANAGEMENTBOEK.NL

VOORZIJDE 

ACHTERZIJDE 

Op 24 september 2020 heb ik bovenstaand boek gepubliceerd

(Die druk is niet meer verkrijgbaar, er is een nieuwe druk met ISBN 9789464357769)

INHOUD

Het boek is een literatuuronderzoek jaar (10 pagina's literatuurverwijzing) naar het fenomeen organisatie- en politiecultuur bij de Nationale Politie en mentale gezondheid en zingeving in het werk.

Ik vul de wetenschappelijke kennis aan met persoonlijke (werk-) ervaringen en inzichten, waardoor het een zeer leesbaar boek is geworden. Relatief grote letters (Time Roman 18) vergroten de leesbaarheid. 

Wat blijkt, is dat de politiecultuur sterke en functionele kernkwaliteiten heeft (missie-gedreven, actiegericht, saamhorig, éénheid in denken en doen), maar dat deze kernkwaliteiten valkuilen hebben.

Eenheid in denken en doen is bijvoorbeeld niet gunstig voor de wens om meer diversiteit in het politiepersoneel aan te brengen.

Saamhorigheid is iets moois, maar teveel daarvan creëert een naar binnen gekeerde houding die vernieuwing tegengaat. Individuele politiemensen kunnen de saamhorigheid ook als beknellend ervaren.

Missiegedrevenheid en actiegerichtheid zijn sterkte eigenschappen van de cultuur, die goed aansluit op de bevlogenheid van de Nederlandse politiemens. Het kan er echter ook voor zorgen dat politiemensen nooit tot rust komen en opbranden.

Cynisme is geen kernkwaliteit, maar maakt wel deel uit van de politiecultuur. Het is een coping-mechanisme om te dealen met de uitdagingen die politiewerk met zich meebrengt. Dat is prima, zolang het niet verwordt tot bitterheid. Met de oudere generatie politiemensen ligt dat wel op de loer en dat is niet functioneel voor de doelen van de Nationale Politie.  

Ik leg ook een verband tussen de individualistische Nederlandse cultuur en de groepscultuur van de politie, waarbij ik aan de hand van de literatuur laat zien dat in groepsverband werkende eigenheimers een sterke invloed hebben op de politiecultuur.

Negen thema's passeren de revue en daarvan benoem ik de positieve en negatieve aspecten: Professionele ruimte, Saamhorigheid, Operationeel leiderschap, Actiegericht, Missie-gedreven, Cynisme, Georganiseerd vertrouwen, Verbinding Bedrijfsvoering en Operatie, Een in denken en doen.  

Gezondheid en zingeving lopen als een rode draad door het boek. Het valt niet mee om in de hectiek overeind te blijven, jaar in jaar uit. Wat blijkt, is dat organisatorische stressoren meer stress veroorzaken dan operationele stressoren. De politiecultuur is het antwoord van het personeel op de uitdagingen waar zij voor staat, inclusief die organisatorische stressoren. Een boeiend onderwerp, waarover veel te zeggen valt. 

WIE IS KLAAS SCHAKEL

Mijn werkervaring bij de politie begon in 1987 bij de Rijkspolitie, waarna ik 17 jaar in het blauw werkte, onder andere als senior. In 2004 werd ik bureaurechercheur en draaide tot 2010 ruim 350 zaken, waaronder veel stalkingszaken, hennepkwekerijen, huiselijk geweldzaken, oplichtingen, inbraken, mishandelingen enzovoorts. Daarnaast was ik TGO gelabeld en draaide ik mee in grotere zaken, waaronder moordzaken. 

Zoals ook op de kaft staat vermeld, studeerde ik naast mijn werk arbeids- en organisatiepsychologie, waarvoor ik in 2008 de bachelor afrondde en in 2011 de master. In 2010 startte ik met de opleiding recherchekunde aan de Politieacademie en in 2013 ronde ik deze opleiding af. In 2018 startte ik met de post academische specialisatie tot recherchepsycholoog, waar ik in 2019 het diploma voor behaalde. 

In mijn dagelijkse werk ben ik operationeel specialist A bij de DR en houd ik me nog steeds bezig met werkvoorbereiding en  het draaien van zaken. Daarnaast treed ik in mijn district op als hulpofficier van justitie.

Het boek is voorzien van een voorwoord dat is geschreven door hoofdcommissaris Paul van Musscher, politiechef van de eenheid Den Haag. Hij schrijft: 'Het boek geeft een gevoel van herkenning, van bevestiging en van trots, maar ook van schaamte en van 'dit moeten we anders doen'. 

BESTELLEN (papier of E-Book)

Kopen kan via BraveNewBooks.NL of Bol.com. Politiemensen kunnen het boek bestellen als VAKLITERATUURdit moet formeel bij Managementboek.NL, waarmee de Nationale Politie een contract heeft. Bestellen kan rechtstreeks bij Managementboek.NL, daarna declareren via YouForce, of via zelfregelen als vakliteratuur. Boeken die via Bol.com of BNB.NL worden gekocht, kunnen in overleg met de leidinggevende via YouForce worden gedeclareerd. Bij twijfel altijd even overleggen met de leidinggevende voor de juiste route. 

REACTIES

Reacties zijn welkom via mijn dienstmail of klaas.schakel@gmail.com

Zie ook mijn profiel op Linkedin, waarop enkele aanbevelingen van enthousiaste lezers.

BRAVENEWBOOKS.NL


Het uitreiken van het eerste boek op 24 september 2020 aan politiechef van de Eenheid Den Haag, hoofdcommissaris Paul van Musscher. Hij nam meteen 190 boeken af om uit te delen aan de leidinggevenden in de eenheid Den Haag, alsmede aan de Nationale Korpsleiding.

Hiervoor ben ik hem zeer erkentelijk, want sinds de uitreiking zijn er meer dan 1000 boeken verkocht en word ik met enige regelmaat gevraagd om ergens aan te schuiven om mee te denken over bijvoorbeeld operationeel leiderschap. Op Spotify, Soundcloud en het Intranet van de Nationale Politie staat een interview met mij over mijn boek. Collega's Eric van der Zanden en Siham Maatoug van PODIUM VOOR GOED POLITIEWERK verzorgen deze podcast. 

TOP 10 van TOP 100 MANAGEMENTBOEK.NL