There's a crack in everything                                                      that's how the light gets in...                                                                                                                                        Leonard Cohen


 

VOORZIJDE 

ACHTERZIJDE 

Op 24 september 2020 heb ik een boek gepubliceerd met als titel:

'POLITIECULTUUR, GEZONDHEID EN ZINGEVING'

Het boek is een literatuuronderzoek van drie jaar naar het fenomeen politiecultuur bij de Nationale Politie, aangevuld met persoonlijke (werk-) ervaringen en inzichten op het vlak van werkstress en zingeving. Wat blijkt, is dat de politiecultuur enkele sterke en functionele kernkwaliteiten heeft (missie-gedreven, actiegericht, saamhorig, één in denken en doen), maar dat deze kernkwaliteiten valkuilen hebben.

Eenheid in denken en doen is bijvoorbeeld niet gunstig voor de diversiteit van politiepersoneel. Ik leg ook een verband tussen de individualistische Nederlandse cultuur en de groepscultuur van de politie, waarbij ik aan de hand van de literatuur laat zien dat in groepsverband werkende eigenheimers een sterke invloed hebben op de politiecultuur. Saamhorigheid klinkt als positiefs, maar is in essentie een reactie op een bedreiging, dus daar valt ook het nodige op aan te merken. Ik behandel negen thema's en benoem daar de positieve en negatieve aspecten van: Professionele ruimte, Saamhorigheid, Operationeel leiderschap, Actiegericht, Missie-gedreven, Cynisme, Georganiseerd vertrouwen, Verbinding Bedrijfsvoering en Operatie, Een in denken en doen.  

Gezondheid en zingeving lopen als een rode draad door het boek. Het valt niet mee om in de hectiek overeind te blijven, jaar in jaar uit. Wat blijkt, is dat organisatorische stressoren meer stress veroorzaken dan operationele stressoren. De politiecultuur is het antwoord van het personeel op de uitdagingen waar zij voor staat, inclusief die organisatorische stressoren. Een boeiend onderwerp, waarover veel te zeggen valt. 

Mijn werkervaring bij de politie begon in 1987 bij de Rijkspolitie, waarna ik 17 jaar in het blauw werkte, onder andere als senior. In 2004 werd ik bureaurechercheur en draaide tot 2010 ruim 350 zaken, waaronder stalkings-zaken, hennepkwekerijen, huiselijk geweldzaken, oplichtingen, inbraken, mishandelingen enzovoorts. Daarnaast was ik TGO gelabeld en draaide ik mee in enkele grotere zaken, waaronder moordzaken. 

Zoals ook op de kaft staat vermeld, studeerde ik naast mijn werk arbeids- en organisatiepsychologie, waarvoor ik in 2008 de bachelor afrondde en in 2011 de master. In 2010 startte ik met de opleiding recherchekunde aan de Politieacademie en in 2013 ronde ik deze opleiding af. In 2018 startte ik met de post academische specialisatie tot recherchepsycholoog, waar ik in 2019 het diploma voor behaalde. 

In mijn dagelijkse werk ben ik operationeel specialist A en houd ik me nog steeds bezig met werkvoorbereiding en  het draaien van zaken. Daarnaast treed ik in mijn district op als hulpofficier van justitie.

Medio augustus 2021 zijn er bijna 900 boeken verkocht, vooral aan leidinggevenden en stafmensen bij de NP. Af en toe geef ik een presentatie of interview, dit doe ik als onderdeel van mijn werk, dus kostenvrij. Begin september 2021 is er een podcast gepost op PODIUM VOOR GOED POLITIEWERK. Deze podcast is te vinden op Spotify, Soudncloud of op het Intranet van de NP. 

Het boek is voorzien van een voorwoord dat is geschreven door hoofdcommissaris Paul van Musscher, politiechef van de eenheid Den Haag. Hij schrijft: 'Het boek geeft een gevoel van herkenning, van bevestiging en van trots, maar ook van schaamte en van 'dit moeten we anders doen'. 

Kopen kan via BraveNewBooks.NL of Bol.com.

Politiemensen kunnen het boek bestellen als vakliteratuur, dit moet formeel bij Managementboek.NL, waarmee de Nationale Politie een contract heeft. Bestellen kan rechtstreeks bij Managementboek.NL, daarna declareren via YouForce, of via zelfregelen als vakliteratuur. Boeken die via Bol.com of BNB.NL worden gekocht, kunnen in overleg met de leidinggevende ook via YouForce worden gedeclareerd. Bij twijfel altijd even overleggen met de leidinggevende voor de juiste route. 

Reacties zijn welkom via: klaas.schakel@gmail.com

Zie ook mijn profiel op Linkedin, waarop enkele aanbevelingen van enthousiaste lezers.

Mijn volgende boek zal gaan over de aanpak van de misdaad. Verwachte publicatie: 2022.

BRAVENEWBOOKS.NL


Het uitreiken van het eerste boek op 24 september 2020 aan politiechef van de Eenheid Den Haag,

hoofdcommissaris Paul van Musscher. 


Op Spotify, Soundcloud en het Intranet van de Nationale Politie staat een interview met mij over mijn boek,door Eric van der Zanden en Siham Maatoug van PODIUM VOOR GOED POLITIEWERK.